Các đối tác trong hành động

Partners in Action là một video ngắn hàng tháng chỉ nêu bật một vài trong số hơn 500 doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng hợp tác với các trường học và chương trình của Arlington. Mỗi tập giới thiệu một đối tác, nêu bật trường học mà họ có quan hệ đối tác và bao gồm cuộc phỏng vấn với hiệu trưởng, giáo viên, học sinh và tình nguyện viên đối tác.

Đối tác hành động: Phoenix Bikes

Trong tập mới nhất, Partners in Action nêu bật mối quan hệ hợp tác giữa Phoenix Bikes và APS. Ngoài việc duy trì APS'đội xe đạp, Phoenix Bikes giáo dục thanh thiếu niên về an toàn khi đi xe đạp, dạy trẻ em cách sửa xe đạp và quảng bá xe đạp khi tổ chức này tài trợ cho các câu lạc bộ trong suốt APS.

Xem các tập trước của Partners in Action