Con dấu của song ngữ

Kể từ năm 2015-16, Con dấu song ngữ của Ủy ban Giáo dục chứng nhận học sinh trung học sắp tốt nghiệp đạt được trình độ cao về một hoặc nhiều ngôn ngữ ngoài tiếng Anh. Dấu Ấn Song Ngữ sẽ được trao cho những học sinh vượt qua tất cả các Bài Đánh Giá Cuối Khóa Học bắt buộc bằng tiếng Anh ở cấp độ thành thạo hoặc cao hơn (SOL lớp 11) và đạt điểm trung cấp-trung cấp trở lên ở một ngôn ngữ khác theo tiêu chuẩn quốc gia thi.

Vui lòng truy cập vào Trang web của Bộ Giáo dục Virginia để biết thêm thông tin chi tiết.