Học viện Ngoại ngữ của Thống đốc Virginia

Mùa hè này, Bộ Giáo dục Virginia (VDOE) sẽ tổ chức một số chương trình ngôn ngữ dành cho các sinh viên ngôn ngữ có năng lực và tài năng. Các chương trình có sẵn bằng tiếng Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Latinh. Các sinh viên quan tâm, hiện đang học năm thứ hai hoặc năm thứ hai, nên nói chuyện với giáo viên ngôn ngữ của họ để đăng ký. Hạn nộp hồ sơ là ngày 20 tháng XNUMX.

Vui lòng truy cập vào Của VDOE trang web để biết thêm thông tin.