Дархлаажулалтын сануулга

Зун цаг ирж байгаа тул та төлөвлөгөөндөө дархлаажуулалт, бие бялдрын үзлэгийг оруулахаа мартахгүй байж шинэ хичээлийн жилдээ эртнээс бэлэн болоорой!Виржиниа муж (Виржиниа муж улсын Код § 32.1-46.A.4)-н хувийн болон төрийн өмчит сургуульд элсэж буй бүх сурагчдаас шинэчилсэн Дархлаажуулалтын Зөвлөх Хорооны (ACIP) зөвлөмжийг дагаж мөрдөхийг шардахболно。 limчd都是lomч可觀。  Та Виржиниа мужийн Эрүүл мэндийн газрын вэб сайтаас сурагчдын дархлаажуулалтад хамрагдах бүх шаардлага, түгээмэл асуултууд болон хэрхэн бүртгүүлэх тухай мэдээлэл авах боломжтой. Сургуулийн шардлагууд – Дархлаажулалт (virginia.gov) Үүнээс гадна шинээр элсэн сурагчдад тавих шардлагууд:

  • Цэцэрлэг, нэгдягээр ангид элсэн орж буй сурагчид Гепатитын А-ын эсрэг вакциний (HAV) хоёр тунг тодорхой завсарлагатайгаар хийлгэснээ нотлох баримтыг өгөх шаардлагатай。 Эхний тун 12 сар болон түүнээс дээш насанд хийлгэсэн байх ёстой。
  • 7-рангид элсэх сурагчид 7 настайдаа эсвэл тязнээс хойш татран, сахуу, хөхязял ханиадны эсрэг вакцин (Tdap) болон 10 настайд болон түүнээс хойш менингитийн хавсарсан вакцины (MenACWY) эхний тунг хийлгэсэн болохоо нотлох шардлагатай。 Виржиниа мужийн Эрүүл мэндийн газраас 7-р ангийн бүх сурагчдад хяний хөхөнцөр вирусын (人乳頭狀瘤病毒) вакцины эхний тунг хийхийг шарддаг。 Эцэг эх, асран хамгаалагч нь хүүхдийг HPV-ийн вакцин хийлгэхгүй байхаар сонгосон эсвэл вакцин хийлгэсэн тухай нотлох баримтыг бүрдүүлж өгвөл оюутнуудыг хасахгүй.
  • 12-рангид элсэх сурагчид 11 настайдаа MenACWY тунг авсан эсэхээс ял хамаран 16 ба тзайдаа дээш насны менингитийн хавсарсан вакцин (MenACWY)-ы нэмэгдэл тунг хийлгэснээ нотлох шардлагатай。

Суралцагчдад тавигдах шардлагын талаар асууж лавлах эсвэл Арлингтон мужийн Дархлаажуулалтын Эмнэлэгээр дамжуулан шаардлагатай вакцинуудыг хийлгэх сурагчид цаг товлох талаар туслалцаа авахыг хүсвэл Сургуулийнхаа Эрүүл Мэндийн Ажилтнуудтай холбогдоно уу.