Сургуулийн хоолны үнэ болон Зуны сургуулийн хоолны таларх мэдээлэл

2022 оны 3-р сарын байдлаар АНУ-ын Хөдөө Аж Ахуйн Яамнаас сурагчдыг хоолны үнээс чөлөөлдөг Сургуулийн Үдийн Хоолны хөтөлбөрийг сунгуулах хүсэлтийг Конгресс батлаагүй байна. Энэ оны 7-р сарын 5-д Зуны сургууль эхлэх үеэс сургулийн хоолны хөтөлбөр хэвийн горимд шилжих юм。 Хамгийн гол өөрчлөлт нь сургулийн өглөөний болон үдийн хоол бүх сурагчдад автоматадавтоматар үнэгүй олгоголийн байсны болониХэрвээ танай хүүхэд Вашингтон-Либерти, Дороти Хамм, Эскуэла Кий, Хэрвээ танай хүүхэд Вашингтон-Либерти, Дороти Хамм, Эскуэла Кий, Жэймстаун эсвэл Абингдонд зуны сургуульд сурч байгаа бол уг сургууль явагдах хугацаанд хүүхэддээ үнэгүй хоол авахын тулд 6-р сарын 30 гэхэд өргөдлийн маягтыг бөглөсөн байх ёстой.Карлин Спрингс, Рэндольф, Барреттийн бага сургуулиуд Олон Нийгийн Хөнгөлөлтийн Заалт (CEP)–д багтдаг учраас сурагчид нь үнэгүй хоол идэх болно. CEP нь үнэгүй эсвэл хөнгөлөлттэй үнээр хоол идэх шаардлага хангасан сурагчийн тоонд үндэслэн тодорхой сургуулиудыг сурагчдаа үнэгүй хооллоор хангах боломж олгодог.Хол авах зуны хуваарьКарлин Спрингс, Рандолф, Барретт бага сургуулиуд зуны сургуулийн үеэр хоол түгээх төв болон сурагчдад үйлчилнэ。 18-аас доош насны бүх сурагч өдөр бүр 11.00-12.00 цагийн хооронд өглөөний болон өдрийн хоолыгүнэгүй авч болно。 Сурагчдын хоолыг эцэг эх, асран хамгалагчид нь бас авч болно。Зуны сургууль болон дарагийн хичээлийн жилийн хоолны үнэ

  • Зуны сургууль Бага болон дунд сургуулийн өглөөний цай $1.75; Бага ангийн үдийн хоол $3.05; Дунд сургулийн үдийн хоол $3.15
  • 2023-23 оны Хичээлийн жил Бага болон дунд сургуулийн өглөөний цай $ 1.80; Бага ангийн үдийн хоол $ 3.10; Дунд сургулийн үдийн хоол $ 3.20 байх болно。
  • Баркрофт, Барретт, Карлин Спрингс, Др. ЧарльзР。 Дрью болон Рэндольф бага сургуулиуд нь CEP-д хамргадсан учир ирэх хичээлийн жилд сурагчид нль үнэгүй хоолорор үйль