የትምህርት ቤት ምግብ ዋጋዎችና የበጋ ትምህርት ቤት ምግቦች ወቅታዊ መረጊ

2022年ጀምሮ,ምንምወጪምግብለማቅረብትምህርትትምህርትምሳምሳፕሮግራምንፕሮግራምንለማራዘምለማራዘምኮንግረሱኮንግረሱኮንግረሱኮንግረሱኮንግረሱኮንግረሱኮንግረሱኮንግረሱኮንግረሱ የ APS 5በሚጀመርበሚጀመርበሚጀመርየትመህርትየምገባፕሮግራሞችመደበኛስራቸውየሚመለሱ。。 በዋናነት የተለወጠው ነገር ለሁሉም 學生們 የትምህርት 在家 ምሳና ቁርስ ምንም ወጪ ሳይኖር በቀጥታ መቅረብ መቆሙ ነው።ተማሪዎ-ሊበርቲሊበርቲሃም,ኢስኩዌላ,,የበጋትምህርትበመከታተልላይከሆነከሆነ,በበጋበበጋትምህርትትምህርትቤትነጻነጻነጻምግብምግብምግብለማግኘትለማግኘትብቁብቁብቁለመሆንለመሆንለመሆንለመሆንለመሆንለመሆንለመሆንእስከእስከሰኔሰኔሰኔሰኔሰኔሰኔሰኔ የምሳ ማመልከቻ ማስገባትይኖርብዎታል።በካርሊንራንዶልፍናየመጀመሪያደረጃትምህርትቤቶችየሚከታተሉተማሪዎችነጻምግብየሚያገኙሲሆንሲሆንለዚህምምክንያቱምምክንያቱምእነዚህእነዚህትምህርትትምህርትቤቶችቤቶችቤ​​ቶች(CEP)ላይላይላይላይላይ cepለተወሰኑቤቶችወይምምግብብቁከሚሆኑመቶኛላይመሰረትበማድረግምግብይፈቅዳል。。የበጋ ምግብ የመውሰጃ መርሃ ግብር   ካርሊንስፕሪንግስባሬትደረጃትምህርትቤቶችበበጋውጊዜየምግብማሰራጫማእከላትሆነው。 እድሜአቸው ከ 18 እና ከዚያ በታች የሆኑ ተማሪዎች በሙሉ ከ 11 ኤ.ኤም。 – 12 ፒ.ኤም。 ነጻ ቁርስና ምሳ ማግኘት ይችላሉ። ወላጆችና እንክብካቤ አድራጊዎች ለተማሪዎች ምግብ እንዲያነሱለበጋ ትምህርት ቤትና ለቀጣዩ የትምህርት ዘመን የምግብ ዋጋ

  • የበጋ ትምህርት 在家፡ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ቁርስ 1.75 美元
  • 2022-23 የትምህርት ዘመን፡ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ቁርስ 1.80 美元
  • ባርክሮፍት/ር,/ርርርድሪውራንዶልፍአንደኛደረጃትምሕርትትምሕርትቤቶችየየየየየትምህርትትምህርትትምህርትትምህርትቤቶችሲሆኑበቀጣዩየትምህርትዘመን